Tiyatro | Deli Dumrul Etkinlik Tarihi : 18-01-2018

Dumrul bir çay üzerine bir köprü kurar.
Köylüleri köprüden geçmeye zorlar.
Köprüden geçen Dede Korkut’un torunu Elif’e aşık olur.
Genç yaşta ölen bir yiğidin öcünü almak üzere ölüme meydan okur.
Anlar ki… Yaşamak yaşamayı bilenlerin hakkı… Zalimin, zorbanın, gafilin değil…!

Biletleri Antalya Devlet Tiyatrosu gişelerinden satın alabilirsiniz.

şehrinitanı